dimecres, 4 de novembre de 2009

Jornada sobre Nanotecnologia, Tecnologies de Materials i Tecnologies de la Producció:

Una aproximació objectiva i pràctica per a l’industria.

Una aproximació realista de l’estat de la nanotecnologia aplicada a sectors industrials així com una mostra de diferents tecnologies relacionades amb materials i producció.

Dijous, 19 de novembre de 2009

Programa:

16.00 h - Presentació de la jornada.

Introducció a la Nanotecnologia i aplicacions industrials
Jordi Reverter. Institut Català de Nanotecnologia.

Materials Intel·ligents i aplicacions orientades a la innovació.
Dr. Jaume Josa. CETEMMSA centre tecnològic

Per què al pot petit hi ha la bona confitura? Exemples pràctics d’avantatges de l’aplicació de les nanotecnologies a productes.
Dr. Rafael Rubio. ASCAMM centre tecnològic.

Aplicacions industrials i caracterització de materials i recobriments nanoestructurats.
Dr. Jaume Caro. CTM centre tecnològic.

Experiències empresarials:
Tecnologia de Plasma aplicada al tèxtil. Tints Quadrada. (Sr. Joaquim Quadrada)

Interacció entre els ponents i els assistents.

19.00 h - Cloenda

Inscripcions des d´aquí