divendres, 14 de novembre de 2008

Xerrada sobre blocs (II)

Oriol Ferran explica que se sent un "activista digital" perquè fa anys que promou xarxes d'interrelació a la xarxa, i que no obstant com a blocaire defuig l'angoixa del fet d'haver-hi d'escriure cada dia. Ferran, que és periodista, destaca queels nous mitjans com el Facebook encara fan més difícil actualitzar dia a dia aquests mitjans de nova difusió. L'economista Marc Vidal explica que el seu bloc és el més llegit a Espanya en temes d'economia i indica que va trigar ben bé un any per aconseguir un cert ressò a la xarxa. La crisi de les subprime ha estat un detonant del creixent interès en els temes sobre els quals parla en el seu bloc. "Jo i altres vam ser dels primers a parlar d'aquest tema, i ho vam fer a Internet", indica, i remarca la interactivitat de la xarxa fins al punt que els comentaris dels lectors ocupen molt més espai amb els sues comentaris que el que ell escriu.